Вимоги для здачі заліку з фізичного виховання (весняний семестр 2019-2020 н.р.)

1.Здача контрольних нормативів за період з 02 лютого по 13 березня 2020р. 2.Здача контрольних нормативів дистанційно (відео вправ онлайн) 3.Підготовка та написання реферату за визначеною викладачем тематикою із дотриманням певних вимог


Контрольні нормативи


90

75

60

1

Комплексно-силова вправа (30 сек. - прес, 30 сек. - згинання та розгинання рук в упорі лежачі на підлозі)


ж

34

30

26

м

60

56

52

2

Берпі (за 1 хв.)

ж

14

12

10

м

18

16

14

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТУ:

– формат файлу – MS Word;

– формат аркушу – А-4;

– поля – 20 мм з усіх боків;

– шрифт – Time New Roman, 14 pt;

– міжрядковий інтервал –1,5;

– абзац – 1,25 см;

– обсяг доповіді – 6-9 сторінок;

– всі рисунки і таблиці повинні бути згруповані та пронумеровані;

– оригінальність тексту: не менше 75%.

Назва реферату – посередині великими літерами;

П.І.Б. автора, група;

Текст доповіді – через один рядок після;

вирівнювання – по ширині.

Література – через один рядок після тексту доповіді, посередині,

Мова: українська.

ТЕМАТИЧНИ НАПРЯМКИ РЕФЕРАТУ:

1. Сучасні освітні процеси та їх результативність у сфері фізичного виховання.

2. Методологічні аспекти педагогіки у фізичному вихованні вищої школи

3. Самостійна робота студентів з фізичного виховання, як засіб підвищення якості підготовки фахівця.

4. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в освіті.

5. Науково-інноваційна діяльність у фізичному вихованні у ВНЗ.

6. Управління економічною діяльністю у сфері фізичного виховання і спорту.


ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТУ


ПРОБЛЕМИ Й ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ НОВІТНІХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ УЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ


Іванов І.І.

Харківський національний автомобільно-дорожній університет


Текст доповіді


Література:


1.

2.

3.


The Department of Physical Education and Sports gives classes of "Physical Education" at all faculties and with all specialties of the University.

The organization and holding of classes are based on scientifically-based principles of physical education, in accordance with the new curriculum for higher educational institutions of Ukraine. The practical application of these principles and the achievement of the content of the tasks in the teaching and learning activities imply the need for the lectures, practical classes and a self-directed learning. The traditional and non-traditional means and methods of education and physical improvement are used in the process of physical education of students. A physical fitness is checked and evaluated according to the results of the "Annual assessment of students' physical fitness".