86-а науково-технічна та науково-методична конференція ХНАДУ за секцією "Фізичне виховання та спорт".

10 -11 травня 2022 року в режимі он-лайн відбулась 86-а науково-технічна та науково-методична конференція ХНАДУ за секцією "Фізичне виховання та спорт". На секційне засідання конференції учасниками, які представляють 6 закладів вищої освіти, було заслухано 21  доповідь, з яких 15 доповідей – учасниками з Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, 6 доповідей – учасниками зі сторонніх закладів вищої освіти:

1. Українська інженерно-педагогічна академія

2. Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця

3. Національний юридичний університет імені Я. Мудрого

4. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»)

5. Харківська державна академія фізичної культури.

На конференції були розглянуті питання здоров'я сучасної молоді, фізичної підготовки та реабілітації. Окремим питанням обговорювались проблеми та перспективи розвитку дистанційного навчання. Зацікавленість учасників конференції у вирішенні актуальних питань дає змогу нам на скоріший розвиток та підвищення фізичного стану студентів.


To top