Академічна мобільність здобувачів вищої освіти

2021-2022 н.р.

Здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за ОПП «Економіка» (гр. ЕП-21-20) та ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (гр. ЕПП-21-20) прослухали протягом весняного семестру (лютий-травень 2022 року) лекції з дисципліни «Макроекономіка» старшого викладача кафедри економіки Казахського автомобільно-дорожнього інституту (КазАДІ) імені Л.Б. Гончарова Бобрової В.М. Взаємне читання лекцій регламентовано Договором про співпрацю між КазАДІ ім. Л.Б. Гончарова та ХНАДУ від 22.01.2021, Листом КазАДІ ім. Л.Б. Гончарова від 02.12.2021 № АД/405-21.

2020-2021 н.р.

Здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за ОПП «Економіка» Парамонова К.Ю. (гр. ЕП-31-18) стажувалася на базі міжнародної логістичної компанії в Обердінгу (Німеччина) у період з 5 липня по 31 серпня 2021 року. Факт стажування підтверджено листом фірми Runtime GmbH (юридична адреса 28195, м. Бремен (Німеччина), Мартініштрассе, 57) від 09.11.2021.