Історія кафедри обліку і оподаткування

     Історія підготовки фахівців з обліку та аудиту починається у 2000 році, коли  була ліцензована спеціальність «Облік і аудит». У 2002 році в результаті реформування кафедри економіки підприємства створюється кафедра «Облік і аудит» (наказ ректора № 93 від 27 червня 2002 р.). Пізніше назва кафедри була змінена на «Облік і оподаткування». Кафедра готує фахівців галузі 07 «Управління та адміністрування»  спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за початковим (коротким циклом)  рівнем вищої освіти (молодший бакалавр), першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти.

    Створював і дотепер працює на кафедрі професор, доктор наук з державного управління Маліков Володимир Васильович.  З кінця 2021 року  кафедру очолює доцент, кандидат економічних наук Ковальова Тетяна Володимирівна.

                               ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ

2000 рік – здійснено перший прийом студентів на спеціальність «Облік і аудит».

2002 рік – створено кафедру обліку і аудиту.

2003 рік - починається підготовка фахівців без відриву від виробництва (заочна форма навчання).

2004 рік – державна акредитація підготовки бакалавра та ліцензування підготовки спеціаліста.

2005 рік – перший випуск спеціалістів з обліку і аудиту. Всього кафедрою випущено близько 950 фахівців з бухгалтерського обліку, з яких понад 140 осіб отримали дипломи з відзнакою.

2005 рік – кафедра пройшла державну акредитацію на рівень спеціаліста.

2015 рік – державна акредитація за освітніми рівнями «бакалавр» і «спеціаліст», ліцензування магістерського рівня.

2015 рік по теперішній час – кафедрою щорічно проводиться Всеукраїнська науково-методична інтернет-конференція з проблем вищої освіти і науки.  

2017 рік – кафедра пройшла державну акредитацію за освітнім рівнем  «магістр».

2017 рік – об’єднання з кафедрою «Менеджмент» і створення кафедри «Управління і адміністрування».

2018 рік – об’єднання з кафедрою «Міжнародна економіка» і створення кафедри «Обліку, оподаткування та міжнародних економічних відносин».

2020 рік – зміна назви кафедри на «Облік і оподаткування».

 2022 рік – ліцензування підготовки за спеціальністю «Облік і оподаткування» рівня молодшого бакалавра.

     У підготовці здобувачів вищої освіти спеціальності обліку і оподаткування беруть участь викладачі 13 кафедр університету, з них 3 кафедри економічного профілю.

      Основний напрямок діяльності кафедри – забезпечення якісного і професійного навчального процесу та випуск студентів спеціальності «Облік і оподаткування» за програмою підготовки молодших бакалаврів,  бакалаврів та магістрів.