Кафедра ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ

КАФЕДРА ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ ВІТАЄ ВАС Й ЗАПРОШУЄ ДО ТВОРЧОЇ ТА ПЛІДНОЇ СПІВПРАЦІ!

КАФЕДРА ЗДІЙСНЮЄ ОСВІТНЮ ДІЯЛЬНІСТЬ

галузь знань 07 "Управління та адміністрування" спеціальність

071 "ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ" 

СИСТЕМА ЦІННОСТЕЙ КАФЕДРИ

-         професіоналізм : 

ми усвідомлюємо важливість та необхідність постійного професійного зростання науково-педагогічних працівників кафедри, розвитку фахових навичок, що є запорукою забезпечення якості навчального процесу;

 -           креативність:

ми намагаємося  реалізувати свій творчий потенціал у навчальному процесі та наукових дослідженнях та створити умови для навчання та розкриття інноваційного потенціалу здобувачів вищої освіти;

 -         відповідальність:

обов’язкове досягнення поставленої мети; надійність та чесність по відношенню до себе та інших;

 -         академічна доброчесність :

ми дотримуємось етичних принципів та визначених законом правил під час викладання та провадження наукової діяльності;

 -         духовність :

ми прагнемо до Справедливості, Краси, Гармонії.

 МІСІЯ КАФЕДРИ

Полягає у підготовці висококваліфікованих фахівців з обліку і оподаткування шляхом формування у здобувачів необхідних знань, навичок, умінь і компетентностей.

 ВІЗІЯ КАФЕДРИ

Органічне поєднання освітнього процесу, наукової діяльності і набуття практичних навичок високої якості для отримання надійних знань здобувачами освіти.

 МЕТА КАФЕДРИ

Забезпечення безперервності та ефективності підготовки майбутніх фахівців з обліку і оподаткування

Останнi новини

Контакти

61170, Харків, вул. Владислава Зубенка, 3-а. 1

поверх (ст. метро Академіка Павлова,

ХНАДУ, корпус факультету управління та бізнесу)

Телефон: (057) 738-77-86

E-mail: ie_khnahu@ukr.net

ПРИЄДНУЙТЕСЬ ДО НАС У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ!

КОМУНІКАЦІЇ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

КАФЕДРА ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ ВИКЛАДАЄ ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ УНІВЕРСИТЕТУ

Положення про кафедру