№ свідоцтва

Автор

Назва твору

2023 рік

Начинается скачивание файла117188

Кудрявцева О.В.

Вплив держави на підвищення міжнародної конкурентоспроможності її регіонів

Начинается скачивание файла119665

Криворучко О.М.

Удосконалення системи обслуговування споживачів АТП

Начинается скачивание файла119679

Бочарова Н.А.,

Федотова І.В.

Тайм-менеджмент в управлінні проєктами корпорацій

Начинается скачивание файла119681

Водолажська Т.О.,

Ачкасова Л.М.

Моделювання логістичних стратегій підприємств

Начинается скачивание файла119916

Бочарова Н.А., Величко Я.І.

Удосконалення логістичного управління запасами та впровадження програмного забезпечення економії ресурсів

2022 рік

Начинается скачивание файла111878

Шинкаренко В.Г., Криворучко О. М.

Оцінка і аналіз конкурентоспроможності АТП, розрахованої на основі спонукальних факторів маркетингу

Начинается скачивание файла114050

Федотова І.В., Бочарова Н.А.

Дослідження впливу факторів на підприємство з точки зору забезпечення його життєздатності

Начинается скачивание файла114051

Кудрявцева О.В.

Організація праці в системі «бережливого» управління людськими ресурсами

2021 рік

Начинается скачивание файла102708

Водолажська Т.О.

Систематизація видів стратегій управління персоналом за типом трудового колективу підприємства

Начинается скачивание файла202707

Догадайло Я.В.

Сутність та призначення результативності діяльності підприємства в сучасних умовах господарювання

Начинается скачивание файла103143

Бочарова Н. А., Федотова І. В.

Основні напрямки корпоративної соціальної відповідальності підприємства

Начинается скачивание файла105340

Федотова І. В., Бочарова Н. А.

Соціальна відповідальність як парадигма розвитку життєздатності підприємства»

Начинается скачивание файла105346

Догадайло Я.В., Левченко О.П., Водолажська Т.О.

Управління результативністю діяльності підприємства на засадах концепції сталого розвитку

Начинается скачивание файла105345

Водолажська Т.О., Ачкасова Л.М., Левченко О.П.

Визначення проблем трудового колективу підприємства

Начинается скачивание файла105339

Ачкасова Л.М., Водолажська Т.О., Догадайло Я.В.

Управління ефективністю контролю персоналу підприємства

Начинается скачивание файла106008

Левченко О.П., Догадайло Я.В., Ачкасова Л.М.

Розвиток корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) підприємств малого та середнього бізнесу

Начинается скачивание файла105352

Криворучко О.М., Шинкаренко В.Г.

Логістичний підхід до управління персоналом підприємства

Начинается скачивание файла107015

Кудрявцева О.В.

Оцінювання результативності управління людськими ресурсами організації

2020 рік

Начинается скачивание файла97595

Кудрявцева О.В.

Управління талановитими співробітниками в умовах міжнародної діяльності

Начинается скачивание файла97596

Кудрявцева О.В.

Механізм реалізації управління людськими ресурсами на підприємстві

Начинается скачивание файла98300

Догадайло Я.В.

Удосконалення вибору пріоритетного конкуренту підприємства

Начинается скачивание файла98163

Бочарова Н.А., Федотова І.В.

Використання КСВ для підвищення екологічної безпеки підприємства

Начинается скачивание файла98162

Дмитрієва О.І.

Оцінка інноваційного потенціалу транспортної інфраструктури

Начинается скачивание файла98164

Дмитрієва О.І.

Оцінювання інноваційного розвитку транспортної інфраструктури

Начинается скачивание файла99021

Дмитрієв І.А., Шевченко І.Ю., Дмитрієва О.І.

Методичний інструментарій прогнозування економічних ризиків державного протекціонізму автомобільної промисловості

Начинается скачивание файла99420

Догадайло Я.В.

Управління організаційними змінами передумова успішного розвитку

2019 рік

Начинается скачивание файла87970

Іванілов О.С., Дмитрієва О.І.

Методи оцінки рівня економічної безпеки промислових підприємства

Начинается скачивание файла90862

Ачкасова Л.М.

Формування інформаційних потоків в логістичних системах

Начинается скачивание файла89738

Бочарова Н.А., Величко Я.І.

Удосконалення антикризового управління АТП

Начинается скачивание файла89737

Величко Я.І.

Оцінка кадрових ризиків в системі управління персоналом

Начинается скачивание файла91095

Догадайло Я.В.

CVP-аналіз як інструмент антикризового управління підприємством

Начинается скачивание файла89735

Догадайло Я.В., Величко Я.І.

Використання методу динамічного нормативу для інтегральної оцінки економічної результативності звичайної діяльності підприємства

Начинается скачивание файла89736

Догадайло Я.В., Величко Я.І.

Побудова управлінського обліку в підприємстві

Начинается скачивание файла90070

Криворучко О.М.

Обґрунтування та вибір методів поліпшення бізнес-процесів АТП

Начинается скачивание файла89740

Федотова І.В., Величко Я.І.

Еколого-інноваційне управління АТП

Начинается скачивание файла89560

Касатонова І.А.

Віртуальні підприємства корпоративного сектору економіки

Начинается скачивание файла91365

Шинкаренко В.Г.

Управління конкурентоспроможністю в автотранспортних підприємствах

2018 рік

Начинается скачивание файла76549

Криворучко О.М.

Комплексна оцінка якості на автотранспортному підприємстві

Начинается скачивание файла78495

Догадайло Я.В.

Оцінка потенціалу підприємств дорожнього господарства

Начинается скачивание файла79419

Догадайло Я.В.

Забезпечення результативного підходу до управління підприємством

Начинается скачивание файла79595

Шинкаренко В.Г.

Управління логістичними процесами на підприємстві