На кафедрі підготовлено та захищено 6 дисертацій на здобуття наукового ступеню доктора економічних наук:

Шинкаренко Володимир Григорович «Проблеми управління продуктивністю праці робітників автотранспортних підприємств» (1995 р.)
Науковий консультант: д.е.н., проф. Сич Є.М.

Гриньов Андрій Валентинович «Стратегія інноваційного розвитку підприємства» (2005 р.)
Науковий консультант: д.е.н., проф. Шинкаренко В. Г.

Криворучко Оксана Миколаївна «Менеджмент якості на підприємствах автомобільного транспорту» (2008 р.)
Науковий консультант: д.е.н., проф. Шинкаренко В. Г.

Попова Надія Василівна «Розвиток підприємств транспортно-логістичної системи та його маркетингова підтримка» (2017 р.)
Науковий консультант: д.е.н., проф. Шинкаренко В. Г.

Федотова Ірина Володимирівна «Теоретико-методологічні засади управління життєздатністю підприємств автомобільно транспорту» (2020 р.)
Науковий консультант: д.е.н., проф. Шинкаренко В. Г.  

Дмитрієва Оксана Іллівна «Державне регулювання інноваційного розвитку транспортної інфраструктури» (2020 р.)
Науковий консультант: д.е.н., проф. Криворучко О. М.