Наукова школа «Економіка та управління підприємствами транспортного комплексу»

Дата створення - 1995 р.

Галузь знань 07 "Управління та адміністрування"

Спеціальність 073 "Менеджмент"