СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Студентська наукова діяльність є пріоритетним напрямом роботи кафедри економіки і підприємництва.

З метою забезпечення наукової підготовки майбутніх фахівців на кафедрі на постійній основі діє студентський науковий гурток «Пріоритетні напрямки і перспективи управління розвитком підприємництва в Україні», щорічно видається Збірка студентський наукових статей «Економічні перспективи» та проводяться 2 студентські конференції, що мають міжнародний характер.

Студенти кафедри економіки і підприємництва є активними учасниками не лише наукових конференцій, а й конкурсів наукових робіт, які проводяться на національному та міжнародному рівнях. Лише за останні роки студенти стали переможцями та призерами таких конкурсів:

- Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт Міністерства освіти і науки України за напрямами: «Економіка підприємства», «Підприємництво», «Економіка автомобільного транспорту», «Залізничний транспорт та спеціальна техніка», «Управління персоналом і економіка праці», «Маркетинг», «Туризм», «Готельно-ресторанна справа», «Управління проектами», «Банківська справа», «Державне управління», «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит», «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища», «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції»;

- Міського турніру економістів;

- Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів закладів вищої освіти зі спеціальності «Економіка підприємства»;

- Конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук, який проводиться Радою ректорів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Харківського регіону;

- Чемпіонату по рішенню бізнес-кейсів від ТОП-компаній м. Харків;

- Всеукраїнського молодіжного конкурсу «Новітній інтелект України»;

- Міжнародного конкурсу «Реклама – фест».

Результати студентських наукових робіт отримують апробацію в вигляді наукових статей і тез наукових доповідей. Лише за останній навчальний рік студентами опубліковано (самостійно та у співавторстві з викладачами кафедри) 102 наукові статті і 127 тез наукових доповідей, що є одним із найкращих показників студентської наукової діяльності в цілому по університету.

Шановні здобувачі!

Звертаємо Вашу увагу на можливість публікації статей у збірнику "Економічні перспективи", в якому висвітлюються результати наукових досліджень, що стосуються економіки підприємства, маркетингу, менеджменту, фінансів тощо. Вимоги до оформлення статей

НАПРЯМИ РОБОТИ

студентського наукового гуртка«Пріоритетні напрямки і перспективи управління розвитком підприємництва в Україні»

у 2021-2022 н.р.

Напрямки:

1. Економіка України: перспективи європейського вектору розвитку
2. Нові види бізнесу та проблеми їх становлення в Україні
3. Торгівля як рушійна сила економіки. Пріоритети розвитку торговельної діяльності в Україні
4. Прикладні аспекти функціонування фондових бірж: вітчизняний і зарубіжний досвід

 

За всіма питаннями звертатися до керівника гуртка - д.е.н., професора, декана ФУБ Шевченко Інни Юріївни