НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

 

Наукова діяльність кафедри економіки і підприємництва спрямована на розробку пріоритетних напрямків управління розвитком підприємництва в Україні. Викладачами кафедри економіки і підприємництва виконуються науково-дослідні роботи за держбюджетною та госпдоговірною тематикою, видаються монографії, публікуються статті в наукових фахових виданнях України, наукових виданнях дальнього та ближнього зарубіжжя (у тому числі в тих, що індексуються в провідних наукометричних базах даних), здійснюється керівництво студентами при виконанні ними наукових досліджень.