ПРАВИЛА ПРИЙОМУ У 2021 РОЦІ

НА ФАКУЛЬТЕТІ ГОТУЮТЬ ФАХІВЦІВ ЗА НАСТУПНИМИ СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

 

- Економіка;

- Облік і оподаткування;

- Менеджмент;

- Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ НА ФУБ ХНАДУ

- факультет має багаторічний досвід підготовки бакалаврів, магістрів, кандидатів та докторів економічних наук;

- студенти одержують теоретичні та практичні знання з економіки, управління, менеджменту, обліку, оподаткування, фінансів, аудиту тощо, які відповідають сучаним умовам розвитку економіки. Навчальні програми підготовки носять практичний характер, що дозволяє працевлаштуватися на підприємствах різних форм власності, в органах державної влади;

- кваліфікований викладацький склад з досвідом наукової та практичної роботи. В навчальному процесі використовуються науково обґрунтовані комплексні програми взаємодії викладачів та студентів із застосуванням сучастних освітніх технологій, які поєднують як традиційні навчальні засоби, так і новітні: мережеві, мультимедійні, дистанційні, інтегровані;

- творча атмосфера навчання, що сприяє досягненням студентів: переможці Всеукраїнських олімпіад, конкурсів наукових робіт, студенти мають можливість опублікувати власні наукові дослідження у фахових збірниках наукових праць;

 - міжнародні зв’язки – між Харківським національним автомобільно-дорожнім університетом та партнерами з країн ЄС запроваджено програми подвійних паралельних європейських дипломів, в рамках яких студенти мають можливості отримати доступ до освітніх ресурсів ЄС, проходження оплатньої практики під час навчання, не перериваючи навчання, паралельно отримати дипломи європейського та українського ВНЗ за програмами міжнародного освітнього співробітництва;

-  доступна вартість навчання та її незмінність протягом всього періоду;

- розвинута матеріально-технічна база, гуртожитки, спортивні комплекси.

ДО СКЛАДУ ФАКУЛЬТЕТУ ВХОДЯТЬ КАФЕДРИ: