Вы здесь: Кафедры / Обліку, оподаткування та міжнародних економічних відносин / Студентська наукова діяльність
Вторник, 21-05-2019

Вітаємо переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт!

У 2018-2019 навчальному році під керівництвом викладачів кафедри Обліку, оподаткування та міжнародних економічних відносин 3 студентів ХНАДУ факультету Управління та бізнесу стали переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.

За результатами презентації та захисту  своїх наукових робіт на підсумкових науково-практичних конференціях Всеукраїнського конкурсу з різних галузей знань і спеціальностей здобули перемогу такі студенти спеціальностей «Міжнародна економіка», «Міжнародні економічні відносини»:

 Цубера Роман (група ЕМ-15-41) – нагороджений дипломом ІІІ ступеня за перемогу у Всеукраїнському конкурсі зі спеціалізації «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» (наукова робота на тему «Шляхи підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності автотранспортних підприємств України», науковий керівник: к.е.н. доцент Болдовська К.П.; підсумкова конференція відбулась 28 березня 2019 р. у НУ «Львівська політехніка»);

 Лиженков Данило (група ЕМ-15-41) – нагороджений дипломом ІІІ ступеня за перемогу у Всеукраїнському конкурсі зі спеціалізації «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» (наукова робота на тему «Шляхи підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності автотранспортних підприємств України», науковий керівник: к.е.н. доцент Болдовська К.П.; підсумкова конференція відбулась 28 березня 2019 р. у НУ «Львівська політехніка»);

 Кадигроб Юрій (група ЕМ-18-51) – нагороджений дипломом ІІІ ступеня за перемогу у Всеукраїнському конкурсі зі спеціальності «Туризм» (наукова робота на тему «Шляхи підвищення ефективності туристичного бізнесу в Україні на основі залучення іноземних інвестицій», науковий керівник: к.е.н. доцент Нікітіна А.В.; підсумкова конференція відбулась
28 березня 2019 р. у Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця»).

 

Колектив кафедри обліку, оподаткування та міжнародних економічних відносин щиро вітає переможців і їх наукових керівників, пишається науковими здобутками своїх студентів і бажає їм наснаги і плідної праці у подальшій науковій роботі,
а також творчих успіхів, професійного зростання і блискучих перспектив
на життєвому шляху!

 

У 2017-2018 навчальному році під керівництвом викладачів кафедри міжнародної економіки
6 студентів ХНАДУ стали переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.

 За результатами презентації та захисту результатів своїх наукових робіт на підсумкових науково-практичних конференціях Всеукраїнського конкурсу з різних напрямків здобули перемогу такі студенти спеціальностей «Міжнародна економіка», «Міжнародні економічні відносини»:

 Сичова Катерина і Кадигроб Юрій (група ЕМ-41) – нагороджені дипломами ІІ ступеня за перемогу у Всеукраїнському конкурсі зі спеціалізації «Економіка підприємства» (наукова робота на тему «Економічна оцінка якості дорожньо-будівельних робіт в умовах європейської інтеграції України», науковий керівник: д.е.н. професор, завідувач кафедри міжнародної економіки Горовий Д.А.; підсумкова конференція відбулась 2 квітня 2018 р. у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»);

 Андрєєва Дар’я і Зам’ятіна Єлизавета (група ЕМ-31) – нагороджені дипломами ІІІ ступеня за перемогу у Всеукраїнському конкурсі зі спеціалізації «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» (наукова робота на тему «Методичні аспекти формування стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємства», науковий керівник: к.е.н. доцент Болдовська К.П.; підсумкова конференція відбулась 23 березня 2018 р. у НУ «Львівська політехніка»);

 Матухно Дмитро (група ЕМ-41) – нагороджений дипломом ІІІ ступеня за перемогу у Всеукраїнському конкурсі зі спеціальності «Туризм» (наукова робота на тему «Тарифікація міських пасажирських перевезень у містах світу», науковий керівник: д.е.н. професор, завідувач кафедри міжнародної економіки Горовий Д.А.; підсумкова конференція відбулась 20 березня 2018 р. у Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця);

 Азарова Анастасія (група ЕМ-51) – нагороджена дипломом ІІІ ступеня за перемогу у Всеукраїнському конкурсі з інтелектуальної власності (наукова робота на тему «Особливості захисту торгових марок в Україні», науковий керівник: к.ю.н. доцент Селезень С.В.; підсумкова конференція відбулась 22 березня 2018 р. у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького).

 Факультет управління та бізнесу і кафедра міжнародної економіки щиро вітають переможців і їх наукових керівників, пишаються науковими здобутками своїх студентів і бажають їм наснаги і плідної праці у подальшій науковій роботі, а також творчих успіхів, професійного зростання і блискучих перспектив на життєвому шляху!

У 2016-2017 навчальному році під керівництвом викладачів кафедри міжнародної економіки 7 студентів ХНАДУ стали переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.

 За результатами презентації та захисту результатів своїх наукових робіт на підсумкових науково-практичних конференціях цього Всеукраїнського конкурсу з різних напрямків здобули перемогу такі студенти спеціальностей «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародна економіка»:

 Пономаренко Олена і Задорожня Аліна (група ЕМ-51) – нагороджені дипломами ІІІ ступеня за перемогу у Всеукраїнському конкурсі з напряму «Економіка та управління підприємствами» (наукова робота на тему «Залучення зарубіжних інвестицій для торгової фірми в умовах глобалізації», науковий керівник: д.е.н. професор, завідувач кафедри міжнародної економіки Горовий Д.А.; підсумкова конференція відбулась 31 березня 2017 р. у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»);

 Сичова Катерина і Кадигроб Юрій (група ЕМ-31) – нагороджені дипломами ІІІ ступеня за перемогу у Всеукраїнському конкурсі з напряму «Маркетинг» (наукова робота на тему «Вибір маркетингової стратегії на зовнішніх ринках», науковий керівник: к.е.н. доцент Попкова К.О.; підсумкова конференція відбулась 21 березня 2017 р. у Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця);

 Сичова Катерина і Кадигроб Юрій (група ЕМ-31) – нагороджені дипломами ІІІ ступеня за перемогу у Всеукраїнському конкурсі зі спеціальності «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» (наукова робота на тему «Обґрунтування маркетингової стратегії виходу підприємства на зовнішні ринки», науковий керівник: к.е.н. доцент Попкова К.О.; підсумкова конференція відбулась 22 березня 2017 р. у у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»);

 Лиженков Данило (група ЕМ-21) – нагороджений дипломом ІІІ ступеня за перемогу у Всеукраїнському конкурсі за напрямом «Актуальні питання співробітництва з Європейським союзом» (наукова робота на тему «Шляхи розвитку автотранспортного комплексу України та підвищення ефективності міжнародних автоперевезень у контексті інтеграції до європейських транспортних коридорів», науковий керівник: к.е.н. доцент Болдовська К.П..; підсумкова конференція відбулась 24 березня 2017 р. у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара).

 Факультет управління та бізнесу і кафедра міжнародної економіки щиро вітають переможців і їх наукових керівників, пишаються науковими здобутками своїх студентів і бажають їм наснаги і плідної праці у подальшій науковій роботі, а також творчих успіхів, професійного зростання і блискучих перспектив на життєвому шляху!

З переможцем конкурсу студентських наукових робіт Задорожньою А.В в КНЕУ ім. В. Гетьмана