Tuesday, 16-10-2018

УВАГА КОНКУРС!!!

 Інститут модернізації змісту освіти повідомляє, що на базі Харківського національного автомобільно-дорожнього університету 19 жовтня 2018  p. буде проведено Всеукраїнський конкурс дипломних робіт студентів з освітнім ступенем «бакалавр» зі спеціальності «Міжнародна економіка» та студентів з освітнім ступенем «магістр» зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини».

Метою конкурсу є залучення талановитої молоді до дослідницької діяльності, підвищення престижу науки у студентському середовищі, удосконалення навчальної та наукової роботи студентів, рівня їхньої професійної підготовки зі спеціальностей «Міжнародна економіка» та «Міжнародні економічні відносини».

У конкурсі беруть участь роботи з вищезазначених спеціальностей, що були захищені у 2017/2018 навчальному році. Конкурсні роботи направляти на адресу Харківського національного автомобільно-дорожнього університету до 30 вересня 2018 року (за поштовим штемпелем).

Детальну інформацію про проведення конкурсу можна дізнатись на сайті fmab.khadi.kharkov.ua/kafedri/mizhnarodnoji-ekonomiki/konkurs-diplomnikh-robit.html.

Координатори конкурсу: завідувач кафедри міжнародної економіки Харківського національного автомобільно-дорожнього університету – Горовий Дмитро Анатолійович  (057) 738-77-86, Нікітіна Аліна Вадимівна (050) 406 -11-19, e-mail: n-a-v-1(at)ukr(dot)net .

 
 
 

 

 

Шановні колеги!

Запрошуємо вас взяти участь у міжнародній науково-методичній конференції «Викладання економічних дисциплін в умовах глобалізаційних та інтеграційних перетворень», що відбудеться 01 червня 2018 р. на базі факультету управління та бізнесу Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.

 Тематичні напрямки конференції (секції)

1. Проблеми розвитку методології та підвищення рівня викладання економічних навчальних дисциплін в умовах глобалізації та європейської інтеграції України.

2. Модернізація змісту вищої економічної освіти та проблеми забезпечення якості підготовки фахівців у галузі економіки.

3. Організація самостійної і наукової роботи студентів у процесі викладання дисциплін економічного профілю.

4. Європейський і міжнародний досвід та новації у підготовці фахівців зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини».

Офіційні мови роботи конференції – українська, англійська, німецька, польська, чеська, французька та російська.

Усі матеріали для участі у конференції необхідно надати до 1 травня 2018 р. на адресу ie_khnahu@ukr.net (підтвердження отримання матеріалів надсилається електронною поштою протягом 3-х робочих днів)

Шановні колеги!

Запрошуємо вас взяти участь у Х міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні тенденції розвитку світової економіки», що відбудеться 18 травня 2018 р. на базі факультету управління та бізнесу Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.

 

 Тематичні напрями конференції (секції)

1. Сучасний вектор розвитку світового госпо­дарства в умовах глобальної нестабільності.

2. Управління міжнародною фінансовою та банківською діяльністю.

3. Інноваційно-інвестиційні процеси та міжнародне науково-технічне співробітництво.

4. Актуальні напрями розвитку міжнародного менеджменту, маркетингу та логістики.

5. Проблеми людського розвитку та соціальна полі­тика держав в умовах глобалізаційних процесів.

6. Проблеми інформаційно-аналітичного забез­печення міжнародної економічної діяльності.

7. Економіко-правові проблеми розвитку суб’єктів господарювання в умовах глобалізаційних та інтеграційних перетворень.

Усі матеріали для участі у конференції

необхідно надати до 15 квітня 2018 р. на адресу ie_khnahu@ukr.net (підтвердження отримання матеріалів надсилається електронною поштою протягом 3-х робочих днів)