Saturday, 20-04-2019

 

28 березня 2019 року на базі Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця відбувся ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей за напрямом «Туризм».  На підсумковій науково-практичній конференції конкурсу свої наукові роботи представили студенти з провідних ЗВО України, серед яких: Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника», Дніпровський національний університет ім. О. Гончара, Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Київський національний університет імені Т. Шевченка, Київський національний торговельно-економічний університет, Київський національний університет технологій та дизайну, Кременчуцький національний університет імені М. Остроградського, Львівський інститут економіки і туризму, Національний університет водного господарства та природокористування, Національний університет цивільного захисту України, Національний університет харчових технологій, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Сумський державний університет, Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренко, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова, Харківський державний університет харчування та торгівлі, Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут, Чернівецький торговельно-економічний інститут КТЕУ.

Наш ЗВО представляли студентки ІІ курсу спеціальності «Економіка» Сопельник Вікторія і Тихонюк Дарина з науковою роботою «Державне регулювання розвитку туризму в Україні». Наукова робота виконана під керівництвом професора кафедри економіки і підприємництва, д.е.н, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Дмитрієва Іллі Андрійовича. Конкурсною комісією було відзначено особливу актуальність наукової роботи, її теоретичну цінність і практичну значущість, наявність наукової новизни, значну апробацію результатів дослідження (2 статті та 4 тези доповідей). За результатами захисту наукової роботи студентки були нагороджені дипломами ІІІ ступеня.

 

Колектив кафедри економіки і підприємництва  вітає студенток

Сопельник В.О. і Тихонюк Д.А. та їх наукового керівника Дмитрієва І.А.

та бажає подальших творчих звершень!